fizinis krūvis

fizinis krūvis
fizinis krūvis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Raumenų darbo intensyvumas ir trukmė, rodantys fiziologinių pokyčių organizme dydį. Fizinį krūvį apibūdina organizmo suvartojamas energijos kiekis, raumenų pasiekiamas galingumas arba atliekamas darbas. Pagal įtraukiamų į darbą raumenų kiekį yra ↑lokalusis, ↑bendrasis, ↑dalinis, ↑globalusis fizinis krūvis; pagal poveikio kryptingumą – ↑greitumo, ↑ištvermės, ↑jėgos ir ↑pradinis fizinis krūvis; pagal krūvio pobūdį – ↑banguotasis, ↑individualusis, ↑kintamasis ir ↑nenutrūkstamasis fizinis krūvis; pagal organizmo reagavimo į atliekamą darbą laipsnį – ↑didelis, ↑didžiausiasis (maksimalusis), ↑mažas, ↑ribinis, ↑slenkstinis, ↑tinkamiausias (optimalusis) ir ↑vidutinis fizinis krūvis; pagal krūvio paskirtį – ↑atgaunamasis, ↑palaikomasis, ↑ugdomasis fizinis krūvis. atitikmenys: angl. physical load vok. körperliche Belastung, f rus. физическая нагрузка

Sporto terminų žodynas. T. 1. 2-asis patais. ir papild. leid.: Aiškinamasis žodynas. Angliški, vokiški, rusiški terminų atitikmenys. Būtiniausios žinios. 2002.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • dalinis krūvis — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Fizinis krūvis, kuris įveikia 40–60% žmogaus raumenų masės. Labiau (negu lokalusis) sportininko organizmą veikiantis fizinis krūvis pirmiausia tinka atskirų funkcinių sistemų galioms gerinti.… …   Sporto terminų žodynas

  • mažas krūvis — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Atgaunamasis fizinis krūvis, kurio poveikis sportininko organizmui sudaro 25–30% didžiausio krūvio poveikio. Mažas krūvis neturi įtakos ugdant fizines galias, jis gali palaikyti tam tikrą… …   Sporto terminų žodynas

  • globalusis krūvis — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Fizinis krūvis, kuris veikia 60–70 proc. ir daugiau žmogaus raumenų masės. Toks globalusis krūvis suaktyvina daugelio organų ir sistemų funkciją. atitikmenys: angl. global load vok. globale… …   Sporto terminų žodynas

  • pradinis krūvis — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Fizinis krūvis, kuriuo pradedama kūno kultūros pamoka, sporto pratybos. atitikmenys: angl. initial load vok. Ausgangsbelastung, f rus. исxодная нагрузка …   Sporto terminų žodynas

  • pradinis krūvis — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Fizinis krūvis, kuriuo pradedamas tam tikras sporto pratybų ciklas. atitikmenys: angl. initial load vok. Ausgangsbelastung, f rus. исxодная нагрузка …   Sporto terminų žodynas

  • ugdomasis krūvis — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Fizinis krūvis, lavinantis organizmo funkcines savybes ir skatinantis teigiamus struktūrinius organizmo pokyčius. atitikmenys: angl. developing load vok. Entwicklungsbelastung, f rus.… …   Sporto terminų žodynas

  • bendrasis krūvis — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Nervinis ir fizinis krūvis, kurį pakelia sportininkas dirbdamas (mokydamasis), per sporto pratybas, varžybas, organizmo darbingumo atgavimo metu. atitikmenys: angl. general load vok.… …   Sporto terminų žodynas

  • metinis krūvis — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Planuojamas metų arba atliekamas per metus fizinis krūvis. Metinį krūvį apibūdina pratybų ir varžybų intensyvumas, dienų ir valandų skaičius, įveiktų kilometrų, iškeltų kilogramų kiekis.… …   Sporto terminų žodynas

  • lokalusis krūvis — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Fizinis krūvis, kuris veikia mažiau negu 1/3 žmogaus kūno raumenų masės. atitikmenys: angl. local load vok. Lokalbelastung, f rus. локальная нагрузка …   Sporto terminų žodynas

  • slenkstinis krūvis — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Mažiausias fizinis krūvis, sukeliantis adaptacinius sportininko organizmo vyksmus. atitikmenys: angl. threshold load vok. Schwellenbelastung, f rus. пороговая нагрузка …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”